Contact

Send Us an Inquiry

There was an error submitting your form. Please try again.

In the United States, if this is a medical emergency, please call 911 or visit your nearest emergency room center.

To report an adverse event or side effect:

Medical Information Requests – For Healthcare Professionals Only

Safety Information – To Report an Adverse Event or Side Effect

Product Complaint – To Report any Product Quality Issues

All Other Inquiries

VPOIS (PUBLICLY ACCESSIBLE SCIENTIFIC INFORMATION SERVICE)
By clicking on the links in the table below, you will enter the publicly accessible scientific information service (VPOIS), which contains information on products of the company Horizon.

The duty to establish VPOIS results from Law no. 378/2007 Coll., § 33 par. 3 letter g) section 1.

Medicinal products authorized in the Czech Republic including current information on availability of the product in the market are listed below.

PRODUCTS

Information for use is only intended for citizens of CZ.

List of products Links to product
RAVICTI 1.1 g/ml oral liquid           Link to product information
PROCYSBI 25 mg Link to product information
PROCYSBI 75 mg Link to product information
QUINSAIR 240 mg Link to product information

In Czech:

VPOIS (VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ODBORNÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA)

Kliknutím na odkazy v následující tabulce vstoupíte do veřejně přístupné informační služby (VPOIS), která obsahuje informace o přípravcích společnosti Horizon.
Povinnost zřídit VPOIS vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb. § 33 odst. 3 písm. g) bod 1.
Níže jsou uvedeny léčivé přípravky registrované v České republice a aktuální informace o dostupnosti přípravku na trhu.

 PRODUKTY
Informace o užívání jsou určeny pouze pro občany ČR.

 Seznam připravků                                         Odkazy na informace o přípravcích

RAVICTI 1,1 g/ml perorální tekutina              Odkaz na informace o přípravku

QUINSAIR / PROCYSBI
Medical Information:
+31 20 572 6516
medicalinformationEU@horizontherapeutics.com

Adverse Events Reporting:
+31 20 572 6516
AdverseEvents@horizontherapeutics.com